Carlo Borer

Za mene kot umetnika in oblikovalca so meje med obema disciplinama po eni strani nerazločne, potem pa spet jasne. Še vedno pa medsebojno plemenitijo. Prvi objekti, ki sem jih oblikoval, so bili za moje domače potrebe. S tem sem odkril možnost kreiranja povezovalnih predmetov, ki imajo funkcijo, t.j. uporabno vrednost. Istočasno pa so to precej majhne, nenavadne stvari z osebnostjo, ki morda lahko skriva nepoznane funkcije.

Moji dizajnerski kosi odpirajo svoj lastni univerzum oblik z iskrami v vaših očeh. Kot oblikovalcu mi je fascinantno, da brez kompromisov kombiniram koncept dizajna s potrebo po funkcionalnosti.

Produkti