Eterično olje RECHARGE

9,99 

100% eterično olje mešanice RECHARGE

  • Olja so narejena iz visoko kvalitetnih esenc rastlin v Švici
  • Ročno polnjenje
  • Ekološka pridelava
  • Ni testirano na živalih, ne vsebuje sintetičnih snovi, pesticidov, parabenov
  • Vonj: RECHARGE (lesnat, trpek vonj po sibirski jelki)
    Deluje poživljajoče in pomirjujoče na telo obenem.
  • Priporočamo za: ANTON, OSKAR, OSKAR BIG, OSKAR LITTLE, BEN, EVA, EVA LITTLE, ROBERT, GEORGE, JASMINE, MIA, JULIA, ZOE, LUCY, SOPHIE, SOPHIE LITTLE.
Šifra: 7630850302196 Kategorija:

Opis

RECHARGE

Dišava

Vsebuje: 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, (R)-p-mentha-1,8-diene, beta-Pinene , terpinolene

Nevarno:

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z  vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/ nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.