Dišavna kroglica Yellow Vanilla

9,99 

  • Yellow Vanilla  / rumena vanilija je čutna dišava z vonjem vanilije in karamele s sladko aromatično noto
  • Edinstvena dišavna krogla je narejena iz bogato dišečih, povezanih biserov
  • Ob neprekinjenem delovanju odišavlja prostor do 4 tedne
  • Intenzivnost dišave: 3 od 3
  • Primerna za enostavno odišavljanje prostorov z uporabo z osvežilniki zraka Lina, Nina in Tina
  • Dimenzije: 47 x 47 x 47 mm
  • Teža: 0,04 kg
Šifra: 7630850300130 Kategorija:

Opis

Dišeča kroglica – Rumena vanilja

Osvežilec zraka

eBull d.o.o., Velika Ligojna 32a, 1360 Vrhnika, Tel.: 059 047 040, e-mail: narocila@ebull.si

Sestavine: benzil fenil format, benzil orto hidroksi benzoat, Vanillin foodgrade

Navodila za varnost in tveganja:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju,

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože,

H319 Povzroča hudo draženje oči, H400 Zelo strupeno za vodne organizme,

H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki,

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ukrepi za prvo pomoč:

Vdihavanje Če je nezavesten, ga postavite v položaj za okrevanje in poiščite zdravniško pomoč.

Če simptomi ne prenehajo, pokličite zdravnika.

Stik s kožo Sperite z vodo.
Očesni stik V primeru stika z očmi takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Odstranite kontaktne leče.

Zaščitite nepoškodovano oko.

Med spiranjem imejte široko odprte oči.

Če draženje oči ne preneha, se posvetujte s strokovnjakom.

Zaužitje Ohranite dihala čista.

Takoj sprožite bruhanje in poiščite zdravniško pomoč.

Ne dajte mleka ali alkoholnih pijač.

Nezavestni osebi nikoli ne dajte ničesar skozi usta.

Žrtev takoj odpeljite v bolnišnico